Om piggokry.nu

Pigg & kry grundades år 2019 med syfte att göra det lättare för den som letar efter hälsorelaterade produkter eller tjänster på nätet. Digitaliseringen av inom hälsosektorn accelererar i allt snabbare takt och nya tjänster dyker upp dagligen. Att kunna ta ett blodprov privat för att sedan få en digital rapport över sina blodvärden eller att på ett par minuter kunna boka in ett videosamtal med en läkare är saker som ej var möjliga för bara ett par år sedan.

Även intresset för hälsa och välmående växer dagligen vilket innebär att fler och fler letar efter produkter för välmående på nätet, inte bara efter de billigaste produkterna utan efter de bästa produkterna. Med anledning av detta publicerar vi kontinuerligt sammanställningar och tester av diverse hälsoprodukter.

Om våra tester

Våra tester och sammanställningar skrivs av frilansande skribenter, ett aktivt val från oss som driver sajten i syfte att säkerställa neutralitet i urvalsprocessen.

  1. Skribenterna spenderar många timmar per artikel med att undersöka, sammanväga och sammanställa omdömen, recensioner och omnämnanden på nätet.
  2. Vi frågar våra partners om vi kan få beställa hem och testa produkterna i utbyte mot att vi marknadsför deras produkt på vår hemsida.
  3. Sammanfogar den befintliga informationen på nätet med våra egna upplevelser av produkterna.

Har du några synpunkter på våra tester, förslag på framtida jämförelser eller några andra frågor till oss i redaktionen är du välkommen att maila oss!