CPAP snarkmaskin bäst i test 2024

Sömnapné är en allvarlig sjukdom då den påverkar din sömn. Det är en riskfaktor som kan leda till bland annat högt blodtryck och stroke. Men långvarig dålig sömn ökar även risken för exempelvis trafikolyckor och liknande som du kan råka ut för din vardag. Din livskvalitet blir med andra ord påverkad.

En CPAP maskin är ett bra hjälpmedel för dig med sömnapné. Den ser till så att syresättningen i din kropp är stabil hela natten, trots andningsuppehåll. Maskinen ökar försiktigt lufttrycket och på så vis avlastar den lungorna och gör det enklare för dig att andas.

Översikt – Top 3 sömnapne maskin 2024

1. YH-550 – Bäst i test

2. YH-480 – Wifiansluten

3. GIMA med skärm 

Topplista – Bäst CPAP maskin 2023

Många som lider av sömnapné kan få hjälp från regionen. Då räknas CPAP maskinen som ett hjälpmedel som du kan få förskrivet. I så fall behöver du själv endast köpa till en CPAP mask. Men tyvärr är det inte all som får en CPAP maskin förskriven av regionen och kan behöva bekosta den på egen hand. Det kan till exempel vara om din försvårade andning nattetid inte klassificeras som sömnapné.

Som tur är kan du då på egen hand köpa en CPAP maskin, och de behöver inte vara allt för dyra. Det kan också vara så att du inte behöver en CPAP maskin, utan att det räcker med att du har en mätare som mäter din andningskvalitet och som varnar dig när den inte håller måttet.

1.   Sömnapnéapparat – CPAP/AUTO CPAP med befuktare – YH-550

CPAP maskin

Det här är ett komplett kit med en CPAP maskin inklusive slangar och näsmask. Maskinen har en display och är enkel att ställa in genom vridknappen. Grundläggande patientdata kan ses direkt på displayen, men det finns även ett minneskort som sparar ner mer detaljer information som kan behövas för exempelvis sjukvården.

Den här CPAP maskinen är utrustad med med världens avancerade tryck- och flödessensorer. Men har en stark motor men är ändå tystgående för att inte störa sömnen. Maskinen har ett larm som varnar om masken skulle ramla av medan du sover.

CPAP maskin

Den här CPAP maskinen har en lite högre prisklass, men har också en del fler funktioner. Den största skillnaden är att den kan kopplas upp till Wifi, vilket gör det enklare att läsa av data eftersom du slipper handskas med ett minneskort. Maskinen har även smartbefuktning, vilket innebär att den kan läsa av luftfuktigheten i rummet och anpassa fuktigheten i luftflödet utifrån det.

Den har ett uppvärmt rör som värmer den strömmande luften, någon som leder till en behagligare behandling med maskinen. Även den här har en stark motor trots att den är mycket tystgående. Med flera smarta funktioner blir det enklare att vänja sig att använda en CPAP maskin.

3. GIMA Sömnapnémätare med skärm

Sömnapnémätare

Det här är förvisso ingen CPAP maskin, men det är ett bra tillbehör som kan visa om du behöver en CPAP eller inte. Det är en mätare du använder när du sover som mäter antalet andningsuppehåll och hur kraftfulla de är. På så vis kan du ta reda på om du har sömnapné eller inte. Mätaren kan vara ett bra hjälpmedel om du exempelvis inte har fått hjälp via vården trots att du själv upplever att du har andningsuppehåll när du sover.

Själva apparaten har du på handleden när du sover och från apparaten går det en slang till en slags mask som placeras på näsan. Den mäter sedan utluften som kommer från näsan när du andas. Den har även en mätare som sätts på fingret för att mäta puls under natten.

Hur fungerar en CPAP maskin?

En CPAP maskin är en maskin som underlättar aningen. Men vad menas med CPAP? Det är en förkortning som står för Continuous Positive Airway Pressure som på svenska betyder kontinuerligt positivt luftvägstryck. Det är en maskin som ger ett kontinuerligt lufttryck, man kan på sätt och vis säga att den blåser in luft i lungorna. Du andas själv när du använder en CPAP, men lufttrycket gör att det blir enklare och lungorna behöver inte arbeta lika hårt.

Du sätter en mask över näsan och mellan masken och CPAP-maskinen går det en slang där luftflödet pumpas. Det är viktigt att du använder en CPAP-mask som passar. Om en CPAP-mask läcker så minskas effekten av den och du kan fortfarande drabbas av sömnapné. De flesta masker är dock idag utformade så att läckaget ska vara minimalt.

CPAP mask från vården

Om du är diagnostiserad med sömnapné bör du få en CPAP maskin förskriven från hjälpmedelcentralen i din kommun. Det innebär inte att den är helt gratis, utan du kan behöva betala en mindre summa per månad. Om du misstänker att du lider av sömnapné bör du alltid ta kontakt med en läkare som kan hjälpa dig att göra en utredning.

Biverkningar från CPAP

Det finns egentligen inga biverkningar med att använda en CPAP. Men invänjningen av behandlingen kan kännas konstig och obehaglig. Det är vanligt att luftvägarna kännas torrare exempelvis, eller att du får slembildning. Kroppen brukar dock vänja sig och efter ett tag brukar dessa “biverkningar” försvinna.

Användning av CPAP vid förkylning

Du bör försöka att använda din CPAP maskin även vid förkylning. Men det kan kännas obehagligt att använda maskinen om du till exempel är täppt i näsan. Du kan då tillfälligt upphöra med behandlingen för att sedan fortsätta när du har blivit bättre. Det går bra att använda CPAP maskin vid hosta, men även där kan det kännas obehagligt. Men det är inte farligt att använda CPAP vid förkylning.

Frågor och svar om CPAP och sömnapné

Kan man bli frisk från sömnapné?

Ja, i många fall går det att bli av med sömnapné. Du kan göra en del livsstilsförändringar på egen hand så som att gå ner i vikt och sluta röka. Det kan även hjälpa att dricka mindre alkohol samt att inte ta sömnmedel om du brukar göra det. Det är dock inte säker att symptomen försvinner helt och hållet, men kan åtminstone minska drastiskt.

Men lider du av sömnapné kan du behöva använda en CPAP-maskin under tiden du ändrar din livsstil.

Kan man snarka med CPAP?

När du använder en CPAP-maskin ska du inte snarka. Om du fortfarande snarkar när du använder maskin bör du kontakta din vårdgivare. Det kan tyda på att luftflödet inte är korrekt inställt för just dig.

Hur mycket el drar en CPAP maskin?

En CPAP drar cirka 100 watt.

Hur länge ska man använda en CPAP?

Du behöver använda en CPAP maskin så länge du har sömnapné. För en del kan det innebära att du måste använda den resten av livet, medan andra blir helt av med sin sömnapné genom exempelvis viktminskning. Du bör alltid prata med din vårdgivare innan du slutat använda din CPAP.